Whitepaper NVZ Routekaart

Gedragslijn toegangsbeveiliging digitale patiëntendossier

Wettelijk zijn zorginstellingen verplicht om door middel van passende organisatorische en technische maatregelen de patiëntgegevens te beveiligen. De implementatie van de NEN7510 is een manier om aan deze eis te voldoen. De NEN7510 geeft op basis van het ‘Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders’ een wettelijk kader. Deze Whitepaper helpt u stap voor stap begrijpen wat er moet gebeuren.

Whitepaper NVZ Routekaart