Veilige gezondheidsomgevingen door MedMij

PGO en MedMij

Tegenwoordig wordt steeds meer gebruik gemaakt van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). Persoonlijke gezondheidsomgevingen bestaan uit bijvoorbeeld apps en websites die door patiënten en (zorg)consumenten gebruikt worden om gezondheidsgegevens te verzamelen, beheren en delen. In een PGO kunnen gezondheidsgegevens van verschillende zorgverleners worden verzameld.

MedMij heeft een afsprakenstelsel ontwikkeld waarin het spelregels opstelt voor het uitwisselen van gegevens. Dit draagt eraan bij dat persoonsgebonden, gevoelige en vertrouwelijke gezondheidsgegevens op een veilige en gebruiksvriendelijke wijze uitgewisseld kunnen worden tussen persoonlijke gezondheidsomgevingen en zorgaanbieders.

MedMij is dus van toepassing op de dienstverleners. Deze dienstverleners worden onderscheiden in:

 

  • Dienstverleners in het persoonlijke domein. Dit zijn de leveranciers van de app of website.
  • Dienstverleners in het zorgaanbieders domein. Dit zijn de leveranciers van de ICT-systemen in een zorginstelling.

Meerwaarde van MedMij voor u

Vanaf 2019 moeten de eerste burgers gebruik kunnen maken van PGO’s met een MedMij-keurmerk. MedMij is nieuw en door de implementatie hiervan op uw systemen zal u voorop lopen in de markt ten opzichte van uw concurrenten.

Door een persoonlijke gezondheidsomgeving te gebruiken die het MedMij-stempel draagt, kan een persoon erop vertrouwen, dat deze deelneemt aan het MedMij-netwerk en op een veilige manier gegevens kan uitwisselen met zorgaanbieders. MedMij biedt dus een toegevoegde waarde voor de persoon en uw organisatie zal hierdoor integriteit, validiteit, actualiteit en interoperabiliteit uitstralen.

 

NEN 7510 & AVG

De NEN 7510 norm helpt om vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van patiënt- en cliëntgegevens technisch en organisatorisch goed in te richten en dit ook zo te houden. MedMij doet aanvullingen op deze NEN-norm in de vorm van een normenkader informatiebeveiliging.

Door middel van een aanvullende auditverklaring van de NEN7510 met een onderbouwende rapportage kan worden aangetoond dat wordt voldaan aan het normenkader MedMij.

Daarnaast geeft MedMij aanvullingen op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit bestaat uit specifieke eisen voor zorgaanbieders die voortvloeien uit de artikelen van de AVG.

 

De tips en hulp van Meridion

Meridion biedt ondersteuning bij de implementatie van NEN 7510 en het voldoen aan de AVG. Wanneer u reeds aan deze normen voldoet, biedt Meridion een duidelijk overzicht van welke toevoegingen gedaan moeten worden om tevens het MedMij-keurmerk te behalen. Dit geldt voor zowel de toevoegingen op NEN 7510 als op de AVG.

Meridion heeft de toevoegingen van MedMij geïntegreerd in haar product (Information Security Management System) waardoor MedMij op een eenvoudige en gestructureerde wijze geïmplementeerd kan worden. Wanneer NEN 7510, AVG en/of MedMij nog geïmplementeerd dienen te worden binnen uw organisatie, biedt Meridion de mogelijkheid om u te ondersteunen in dit gehele traject.

 

Contact en meer informatie

Bent u benieuwd naar het overzicht van welke toevoegingen op de NEN710 en AVG u nodig heeft voor het MedMij keurmerk? Of ben u benieuwd naar de ondersteuningsmogelijkheden? U kunt contact met ons opnemen door het contactformulier onder aan de pagina in te vullen, te mailen naar info@meridion.nl of te bellen met 088 0278300.