Onze trainingen

Meridion biedt verschillende trainingen aan die uw kennis en vaardigheden vergroten en u concrete handvatten aanreiken.

 

Soorten trainingen

Meridion biedt diverse trainingen onderverdeeld in de volgende categorieën:

 • AVG-trainingen
 • ISO/NEN-trainingen
 • Risico- en crisismanagement trainingen

Bekijk onderstaand ons volledige aanbod van trainingen:

AVG-trainingen

AVG/GDPR awareness

1 dagdeel
 • Maak uw organisatie bewust van de gevolgen van de privacy wetgeving
 • Met herkenbare cases worden medewerkers gewezen op verantwoordelijkheden
 • Voorkom incidenten die tot een datalek kunnen leiden of beperk de mogelijke gevolgen
 • Krijg een jaar lang toegang tot onze servicedesk met al uw privacy vragen en bij 10+ deelnemers kunt u een jaar lang gratis gebruik maken van onze AVG-tool.

AVG/GDPR training (basic)

1 dag
 • Leer op welke wijze u de AVG/GDPR kunt toepassen en borgen in uw organisatie en plan activiteiten om het systeem te onderhouden
 • Wij loodsen u door alle stappen om een volledige implementatie uit te kunnen voeren
 • Met veel praktijkvoorbeelden maakt u uw organisatie compliant met de GDPR
 • Veel voorbeelden en templates

ISO 27001 trainingen

Manager ISO 27001 training (basic)

Duur: 1 dag
 • Leer op welke wijze u de ISO 27001 kunt borgen
 • Wij loodsen u door alle stappen van de implementatie en het onderhoud
 • Wij leren u alle activiteiten te plannen om het managementsysteem actueel te houden
 • Veel praktijkvoorbeelden en pragmatische oplossingenPopulair

Manager ISO 27001 training (advanced)

Duur: 2,5 dag
 • Leer op welke wijze u de ISO 27001 kunt borgen, hoe u om moet gaan met uw verantwoordelijkheden en hoe u medewerkers bewust maakt.
 • Wij loodsen u door alle stappen van de implementatie en het onderhoud en voorzien u van enkele praktische tools
 • Wij leren u alle activiteiten te plannen om het managementsysteem actueel te houden
 • Uitwerking van enkele praktijkcasussen van uw organisatie, pragmatische oplossingen en templates

Risico- en crisismanagement trainingen

Risicoanalyse informatiebeveiliging (basic)

Duur: 1 dagdeel
 • Leer op welke wijze u een effectieve risicoanalyse uitvoert in overeenstemming met de norm
 • We nemen u mee door alle stappen van een risicoanalyse specifiek voor uw organisatie
 • Met veel praktijkvoorbeelden maakt u de risicoanalyse deel van uw organisatie
 • Sluit nauw aan bij uw bestaande risico- en continuïteitsmanagementprocessen


Risicoanalyse informatiebeveiliging (advanced)

Duur: 1,5 dag
 • Leer op welke wijze u een effectieve risicoanalyse uitvoert in overeenstemming met de norm
 • We voeren samen met u een volledige risicoanalyse uit van zowel interne als externe bedreigingen
 • Aan de hand van risico's die specifiek in uw organisatie leven zullen we enkele casussen en voorbeelden behandelen
 • Sluit nauw aan bij uw bestaande risico- en continuïteitsmanagementprocessen en samen zoeken we naar de beste borging van de risicoanalyse daarbinnen.

Incidentmanagement & crisisbeheersing

Duur: 1 dagdeel
 • Leer op welke wijze u incidenten kunt registreren, afhandelen en lering kunt trekken uit incidenten die hebben plaatsgevonden.
 • Wij loodsen u door alle stappen van incidentenmanagement en crisisbeheersing
 • Met veel praktijkvoorbeelden verbetert u het incidentenmanagement en de crisisbeheersing in uw organisatie
 • Veel voorbeelden en toegespitst op de praktijk van uw organisatie