Onze trainingen

Meridion biedt verschillende trainingen aan die uw kennis en vaardigheden vergroten en u concrete handvatten aanreiken.

 

Soorten trainingen

Meridion biedt diverse trainingen onderverdeeld in de volgende categorieën:

 • AVG-trainingen
 • ISO/NEN-trainingen
 • Risico- en crisismanagement trainingen

Bekijk onderstaand ons volledige aanbod van trainingen:

AVG-trainingen

AVG/GDPR awareness

1 dagdeel
 • Maak uw organisatie bewust van de gevolgen van de privacy wetgeving
 • Met herkenbare cases worden medewerkers gewezen op verantwoordelijkheden
 • Voorkom incidenten die tot een datalek kunnen leiden of beperk de mogelijke gevolgen
 • Krijg een jaar lang toegang tot onze servicedesk met al uw privacy vragen en bij 10+ deelnemers kunt u een jaar lang gratis gebruik maken van onze AVG-tool.

AVG/GDPR training (basic)

1 dag
 • Leer op welke wijze u de AVG/GDPR kunt toepassen en borgen in uw organisatie en plan activiteiten om het systeem te onderhouden
 • Wij loodsen u door alle stappen om een volledige implementatie uit te kunnen voeren
 • Met veel praktijkvoorbeelden maakt u uw organisatie compliant met de GDPR
 • Veel voorbeelden en templates

ISO 27001 trainingen

Manager ISO 27001 training (basic)

Duur: 1 dag
 • Leer op welke wijze u de ISO 27001 kunt borgen
 • Wij loodsen u door alle stappen van de implementatie en het onderhoud
 • Wij leren u alle activiteiten te plannen om het managementsysteem actueel te houden
 • Veel praktijkvoorbeelden en pragmatische oplossingenPopulair

Manager ISO 27001 training (advanced)

Duur: 2,5 dag
 • Leer op welke wijze u de ISO 27001 kunt borgen, hoe u om moet gaan met uw verantwoordelijkheden en hoe u medewerkers bewust maakt.
 • Wij loodsen u door alle stappen van de implementatie en het onderhoud en voorzien u van enkele praktische tools
 • Wij leren u alle activiteiten te plannen om het managementsysteem actueel te houden
 • Uitwerking van enkele praktijkcasussen van uw organisatie, pragmatische oplossingen en templates

Risico- en crisismanagement trainingen

Risicoanalyse informatiebeveiliging (basic)

Duur: 1 dagdeel
 • Leer op welke wijze u een effectieve risicoanalyse uitvoert in overeenstemming met de norm
 • We nemen u mee door alle stappen van een risicoanalyse specifiek voor uw organisatie
 • Met veel praktijkvoorbeelden maakt u de risicoanalyse deel van uw organisatie
 • Sluit nauw aan bij uw bestaande risico- en continuïteitsmanagementprocessen


Risicoanalyse informatiebeveiliging (advanced)

Duur: 1,5 dag
 • Leer op welke wijze u een effectieve risicoanalyse uitvoert in overeenstemming met de norm
 • We voeren samen met u een volledige risicoanalyse uit van zowel interne als externe bedreigingen
 • Aan de hand van risico's die specifiek in uw organisatie leven zullen we enkele casussen en voorbeelden behandelen
 • Sluit nauw aan bij uw bestaande risico- en continuïteitsmanagementprocessen en samen zoeken we naar de beste borging van de risicoanalyse daarbinnen.

Incidentmanagement & crisisbeheersing

Duur: 1 dagdeel
 • Leer op welke wijze u incidenten kunt registreren, afhandelen en lering kunt trekken uit incidenten die hebben plaatsgevonden.
 • Wij loodsen u door alle stappen van incidentenmanagement en crisisbeheersing
 • Met veel praktijkvoorbeelden verbetert u het incidentenmanagement en de crisisbeheersing in uw organisatie
 • Veel voorbeelden en toegespitst op de praktijk van uw organisatie

Meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen?

Certificering en compliance vraagt om een gestructureerde aanpak. Wij helpen u het certificerings- of compliance-proces zo aan te passen dat het aansluit op uw ondernemerschap, cultuur en processen.

Merdion maakt gebruik van cookies zodat wij je beter van dienst kunnen zijn op onze website.

Wil je meer informatie klik hier​