AVG/GDPR

 

De Europese privacyverordening algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gaat over de ‘bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens’.

In het Engels heet de AVG: General Data Protection Regulation (GDPR). Deze verordening vervangt de databeschermingsrichtlijn uit 1995.

Vanaf 28 mei 2018 moet elke organisatie voldoen aan de GDPR-AVG. Daarna mag iedereen organisaties op de naleving van de AVG aanspreken.

 

Principes van de Privacywetgeving:

 • transparantie: de persoon van wie de gegevens verwerkt worden, is hiervan op de hoogte, heeft hiervoor toestemming gegeven en kent zijn rechten

 • doelbeperking: de persoonsgegevens worden voor een welbepaald gewettigd doel verzameld en mogen niet voor andere zaken gebruikt worden

 • gegevensbeperking: enkel de noodzakelijke gegevens die voor het beoogde doel noodzakelijk zijn, mogen worden verzameld

 • juistheid: de persoonsgegevens moeten correct zijn en blijven

 • bewaarbeperking: de persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig voor het beoogde doel

 • integriteit en vertrouwelijkheid: de persoonsgegevens moeten beschermd worden tegen toegang door onbevoegden, verlies of vernietiging

 • verantwoording: de verantwoordelijke moet kunnen aantonen aan deze regels te voldoen

Software tool:

Om aan de AVG-wetgeving te voldoen is een goed functionerend Privacy Compliancy Systeem vereist. Met onze PCS tool leveren wij een Privacy Compliancy Systeem. Het systeem zal in uw eigen Office 365 SharePoint Online systeem worden geïnstalleerd of bij ons. Beschikt u nog niet over Office 365? Dan activeren wij voor u een SharePoint Online basispakket voor ongeveer €4,00 per maand via één van onze IT-partners.

Training

Voor wie?
De training is speciaal gericht op alle medewerkers in het onderwijs, de zorg en MKB. Een privacyvriendelijke organisatie is niet alleen voor bestuursleden een aandachtspunt, maar voor alle medewerkers. Iedere medewerker heeft hierin een rol en iedereen kan zijn of haar steentje bijdragen aan een veilige omgeving. Wij kunnen de training afstemmen op de deelnemersgroep en zo perfect aansluiten bij hun specifieke functies en belevingswereld.

 

Resultaat
Na deze training weten jouw medewerkers de belangrijkste kenmerken van de AVG. Ze hebben inzicht in aspecten als privacyrechten, compliancy, reputatieschade en boetes. Ook kunnen ze deze kennis vertalen naar dagelijkse praktijksituaties. Op die manier verkleinen zij de kans op een datalek en versterken ze de privacyvriendelijke karakter van uw organisatie

 

Inhoud
Tijdens de training gaan we in een kleine, overzichtelijke groep aan de slag met herkenbare situaties uit het onderwijs. Dat doen we op een interactieve manier waarbij iedereen betrokken is. We zoomen in op de belangrijkste aspecten van de AVG-wetgeving en vertalen dit naar de concrete praktijk. Op die manier leggen we de basis voor een verandering in het bewustwording en gedrag rondom privacy.

AVG Training
€ 799,- per dag

 

Basisbegrippen

 • De privacy officer (FG) in de organisatie
 • Privacy statement en beleid
 • Meldplicht datalekken
 • Privacy by design en default
 • Privacy Awareness
 • Privacy impact analyse
 • Verwerkingsregister