Risk Intelligence met Power BI

Inzicht en actie op één plek

Het overzien en beheersen van uw cyber security risico’s was nog nooit zo eenvoudig. Wij bouwen een volwaardig ISMS in Microsoft Teams en breiden dit uit met waardevolle proces- en managementinformatie uit Power BI. U krijgt in uw eigen Teams omgeving dashboards die u in één oogopslag duidelijk maken hoe u ervoor staat qua risico’s. U kunt hier direct mee aan de slag. We noemen dit Risk Intelligence.

Integratie van Risk Intelligence software

Er bestaan veel effectieve softwarepakketten, maar het wordt pas écht krachtig als functionele pakketten met elkaar verbonden worden. Minimaliseer het heen en weer switchen tussen verschillende applicaties en borg uw kwaliteit zoveel mogelijk vanuit één centrale applicatie, waar u toch al in werkt: bijvoorbeeld Microsoft Teams.

Microsoft Teams

Wij zijn, als Microsoft Partner for Social Impact, gespecialiseerd in het bouwen van een volwaardig ISMS in uw eigen Teams omgeving. Dit heeft een aantal belangrijke voordelen. Eén van de belangrijkste voordelen is dat u voor uw kwaliteitsborging blijft in het systeem waar iedereen al in werkt.

 

Door structuur aan te brengen in de dagelijkse gang van zaken, werkt u met alle medewerkers stelselmatig samen aan groei en verbetering. Geheel volgens de PDCA (Plan, Do, Check, Act) cyclus. Iedereen werkt bovendien in dezelfde documenten. Geen duplicaten meer, maar professioneel document- en versiebeheer. U hoeft documenten en afspraken niet meer via Outlook door te sturen, maar alles is centraal geborgd.

 

Onze technische specialisten zijn er bovendien in geslaagd om op unieke wijze PowerApps te ontwikkelen die per organisatie specifiek te maken zijn. Deze kunnen vervolgens (bi-directioneel) worden gekoppeld met Microsoft Teams.

Microsoft Power BI

Zet risicogerelateerde data om in kansen met Power BI-tools voor datavisualisatie. Neem betere beslissingen door risicodata te analyseren voor beter inzicht.

 

Power BI bestaat uit een verzameling softwareservices, apps en connectors die samenwerken om uw niet-gerelateerde gegevensbronnen om te zetten in coherente, visueel aantrekkelijke en interactieve inzichten. Uw gegevens kunnen bestaan uit een Excel-werkblad, maar ook uit een verzameling cloud-based en on-premise (hybride) datawarehouses.

 

Met Power BI maken we eenvoudig verbinding met uw gegevensbronnen, visualiseren we gegevens en ontdekken we wat belangrijk is. Dit koppelen we vervolgens met SureSight en Microsoft Teams, zodat u snel grip krijgt op uw risico’s.

Suresight

Suresight is risicomanagementsoftware voor de gehele organisatie en geeft o.a. inzicht in risico’s en kansen op het gebied van cyber security, kwaliteit en privacy. Met eenvoudige grafische overzichten en filters wordt het mogelijk om maatregelen en processen van de organisatie in kaart te brengen, te prioriteren en te beheren. 

 

Effectief risicomanagement is alleen mogelijk als vanuit de context van de organisatie gekeken kan worden naar interne en externe dreigingen en alle stakeholders betrokken worden bij de risicoanalyse. Suresight is een applicatie die het risicobewustzijn van uw medewerkers vergroot en bijdraagt aan het leren kennen van het risicoprofiel binnen de organisatie.

 

Medewerkers worden actief betrokken en iedereen werkt pragmatisch en super efficiënt samen aan de risicoanalyse, de Verklaring van Toepasbaarheid (VVT), maatregelen én het risicobeheersplan!

Risk Intelligence Dashboards direct omzetten naar actie

Dankzij de integratie van Power BI, Teams en Suresight, weet u direct hoe uw organisatie ervoor staat qua risico’s. Maar belangrijker nog: u kunt hier direct op handelen. Dankzij de krachtige samenwerkings-mogelijkheden in Teams, betrekt u direct uw medewerkers.

Draagvlak en risicobewustzijn onder medewerkers zijn essentieel als u effectief uw risico’s wilt beheersen. De dashboards die Power BI genereert en in Teams worden weergegeven, bieden inzicht dat u kunt delen en onmiddellijk beleggen in acties en verantwoordelijkheden.

Risk Intelligence Demo aanvragen

Gerben den Dunnen

Gaat u liever direct in gesprek met een deskundige op het gebied van Risk Intelligence? Neem dan gerust contact op met Gerben den Dunnen, Commercieel directeur en Lead Consultant bij Meridion.