TopAudit logo Wit

Effectief intern auditen met beproefde auditschema’s b.v. ISO 9001, ISO 27001, NEN 7510 en nog veel meer!

Interne Audits met TopAudit

TopAudit is een app die organisaties een handvat biedt om zelfstandig interne audits, nulmetingen of andere periodieke controles uit te voeren. TopAudit bevat al veel standaarden, zoals van ISO 9001, AVG (privacy) tot NTA 7516 (veilig mailen), van een SIEM vragenlijst tot een Data Protection Impact Assessment. Logischerwijs staan de informatiebeveiligingsnormen, zoals de ISO 27001 en de NEN 7510 er ook bij. Heeft u een eigen schema voor uw audits? Dan passen we onze vorm van auditing aan. Tijdens de audit worden maandelijks de vragensets bijgewerkt. 

Waarom interne audits uitvoeren met TopAudit?

Doordat Meridion direct inspeelt op ontwikkelingen op gebied van informatiebeveiliging en compliance, wordt TopAudit altijd centraal voorzien van de meest actuele vragensets die kunnen worden gebruikt als interne audit, nulmeting of andere periodieke controles. Met TopAudit krijgt de organisatie grip op compliance en wordt de organisatie optimaal voorbereid op de (her)certificering! 
 
Heeft u behoefte aan vragenlijst van een norm die nog niet in TopAudit staat? Neem dan gerust contact op met een interne auditor van Meridion over de mogelijkheden.

Planning

Bekijk in één centraal overzicht alle vragensets die voor de organisatie relevant zijn en of uw organisatie hieraan voldoet. Dient de organisatie zich te committeren aan de ISO 27001, AVG of DigiD en staat de externe audit voor de deur? Dan kunnen de betreffende vragenlijsten in TopAudit gebruikt worden als voorbereiding. Bij het doorlopen van de vragenlijsten wordt de voortgang op een overzichtelijke manier bijgehouden.

TopAudit interne auditsoftware tablet

Interne Audit

De vragensets zijn ingericht aan de hand van de betreffende norm of standaard. Op deze manier kunt u gemakkelijk navigeren tussen alle hoofdstukken. Hierdoor is het geen lange, statische, tijdrovende checklist, maar een dynamische vragenset die standaard volgens de wet en regelgeving is ingericht. Komt het even niet uit om een bepaald onderwerp te toetsen? Geen probleem, bij het uitvoeren van een audit wordt de voortgang opgeslagen zodat de vragenset op een later moment afgerond kan worden.

TopAudit Interne Audit

Rapportage

Is de vragenlijst doorlopen en de volledige norm getoetst? Dan worden de bevindingen in één druk op de knop geëxporteerd naar een Word of PDF. Op deze manier kunnen de bevindingen gemakkelijk gepresenteerd worden aan het management of andere stakeholders. Dienen de bevindingen verwerkt te worden in een managementsysteem? Geen probleem, TopAudit biedt ook de mogelijkheid om de bevindingen te exporteren naar Excel.

TopAudit Audit Software rapportage

Opvolging

Voldoet de organisatie niet aan een van de controls uit de betreffende norm? Dan is duidelijk zichtbaar op welke vlakken de organisatie op dit moment nog niet voldoet. Wanneer controls afwijken van de betreffende norm, zullen alle afwijkingen door middel van een rode kleur zichtbaar worden. Op deze manier heeft de organisatie precies inzichtelijk waar nog aanvullende maatregelen vereist zijn.

TopAudit Opvolging Laptop

Een interne audit laten uitvoeren door een externe professional? Kies voor Meridion.