Meridion
Compliance Center

Maak uw compliance met een norm of

wetgeving inzichtelijk, laat het leven en

borg het eenvoudig met ons systeem.

Meridion Compliance Center

Het Meridion Compliance Center is hét managementsysteem om een norm inzichtelijk te maken, te laten leven en te borgen. In het Meridion Compliance Center brengt u uw processen in kaart en toetst u uw producten en diensten op o.a. kwaliteit en veiligheid. Hierbij staat het risicoprofiel centraal die wordt opgesteld aan de hand van een context-, stakeholder- en risicoanalyse. Het managementsysteem wordt door diverse certificerende instellingen gezien als een goede manier om te zorgen dat een organisatie voldoet aan de norm, maar ook zeker als uitstekende manier om de norm te onderhouden en te laten leven.

 

Groot voordeel van het Meridion Compliancy Center is dat het de overeenkomsten toont tussen verschillende normen, die soms tot tachtig procent overlappen. Zo hoeft u niet voor elke certificering het proces opnieuw te doorlopen. Wij bieden u een managementsysteem waarmee u – dankzij inzicht in de overeenkomsten tussen normen – heel eenvoudig aan aanvullende normen of eventuele toekomstige aanpassingen kunt voldoen. Nieuwe elementen zijn dus snel geborgd in het bestaande managementsysteem, wat u veel tijd en moeite bespaart.

Wat kunt u met ons systeem?

Overzicht van uw norm

Overzicht van de norm door High Level Structure, Control overzicht en een menu met snelkoppelingen naar praktische tools en de elementen uit de norm die belangrijk zijn voor borging en onderhoud.

Door de pragmatische inrichting van het systeem kunnen verschillende normen eenvoudig binnen hetzelfde systeem worden geborgd.

Overzicht door High Level Structure
Overzicht door Controls
Overzicht door menu met snelkoppelingen

Plannen van uw implementatie en onderhoud

Zowel implementatie als onderhoud van een norm plant u snel en eenvoudig door gebruik te maken van de beschikbare planningen in het Meridion Compliance Center.

Ook uw communicatiestructuur en -planning kunt u bepalen én vastleggen in het Meridion Compliance center, zodat dit op een slimme manier onderdeel uitmaakt van uw implementatie- of onderhoudsplanning.

Borging van de norm op procesniveau

Door het in kaart brengen van een proceslandschap worden de onderlinge relaties tussen processen inzichtelijk en kan de norm zowel organisatiebreed als op procesdetailniveau geborgd worden.

Het borgen van de norm op procesniveau zorgt er onder andere voor dat het eigenaarschap helder verdeeld en geborgd kan worden. Dit versterkt betrokkenheid in de organisatie en verbetert de kwaliteit van de normborging.

Tools voor risico-, stakeholder en contextanalyse

Analyses die verplicht worden gesteld door de norm kunnen overzichtelijk en eenvoudig worden uitgevoerd met behulp van de tools die zijn opgenomen in het Meridion Compliance Center. In het systeem zijn onder andere een uitgebreide risico-, stakeholder en contextanalyse opgenomen.

Na het uitvoeren van verschillende analyses wordt een integrale registratie van afwijkingen gemaakt, zodat u in één overzicht kunt zien wat de belangrijkste risico’s, maatregelen en openstaande acties zijn. Dit is een belangrijk overzicht voor periodieke evaluaties en zorgt ervoor dat u vooruit kunt plannen.


Interne audits uitvoeren

In het Meridion Compliance Center zijn auditlijsten opgenomen, waarmee u interne audits uit kunt voeren. Wanneer u gebruik maakt van deze auditlijsten voert u interne audits uit die de gehele inhoud van de norm borgen en registreert u uw compliance met de norm op een overzichtelijke manier.

Komen er afwijkingen van de norm naar voren tijdens de interne audits? Afwijkingen worden geregistreerd en worden ook op andere plekken in het systeem getoond, zoals bij de betreffende processen en controls. Hierdoor zijn afwijkingen bijvoorbeeld tijdens het uitvoeren van een managementreview inzichtelijk en is in één oogopslag duidelijk wat belangrijke aandachtspunten voor de organisatie zijn.

Uitbreidbaar met extra modules

Standaard beschikt het Meridion Compliance Center over een AVG-module. Door uw norm en de borging van de AVG te integreren in één systeem creëert u overzicht en voorkomt u dubbel werk.

U kunt het Meridion Compliance Center eenvoudig uitbreiden met extra modules, zoals een VIPP- , MedMij- of ISAE 3402-module. Zo wordt het systeem een plek waar u volledig overzicht heeft over de borging van uw verschillende normen en wet- en regelgevingen.