Over Meridion

De Meridion visie

Certificeringen en compliancy vraagstukken worden vaak gezien als tijdrovende, complexe werkzaamheden. Bij Meridion vinden wij echter dat compliancy voor iedereen leuker, beter en sneller moet zijn, waarbij de groei en verdere professionalisering van de klant centraal staan.  

 

De Meridion missie

Om onze visie te verwezenlijken, verbeteren wij compliancy voortdurend door ons platform frequent te voorzien van innovaties. Door het toepassen van software matige oplossingen zijn wij in staat om de droge stof van een norm tot leven te brengen. Door de sterke combinatie van gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit van onze applicaties, stellen wij de klant staat om op effectieve wijze invulling te geven aan de betreffende norm.  


De Meridion methodiek

Meridion begeleidt organisaties in verschillende branches bij compliance en certificeringen. We helpen organisaties om hun processen en datastromen in kaart te brengen. Ook voeren we verbeteringen door, tonen we de kwaliteit en veiligheid van producten en diensten aan en wijzen we bedrijven op de risico’s en voorwaarden voor compliance. Met de Meridion-methode doen we dit gestructureerd, eenvoudig en daardoor voordelig. 

We hebben een methodiek ontwikkeld op basis van drie belangrijke onderwerpen: certificering, audits en compliance. Onderdeel van deze methodiek is een applicatie in de vorm van een op Microsoft-technologie gebaseerd managementsysteem. Dit zorgt ervoor dat compliance en certificeringen kunnen worden geïmplementeerd, onderhouden en geborgd. 


Het Meridion team

Het Meridion-team heeft ruim twintig jaar ervaring in verschillende branches. De verbinding tussen oude rotten en jonge honden is wat het Meridion team typeert: de dynamiek binnen het team zorgt ervoor dat Meridion adequaat kan anticiperen op veranderingen en toekomstige uitdagingen.  We vinden uitdaging in het werken met dynamische, complexe organisaties, zoals zorg- of IT-bedrijven, die te maken krijgen met verschillende normen en compliance. 

 

Challenge Meridion

Meridion staat voor groei, continu verbeteren en is altijd op zoek naar uitdaging. Zowel Meridion-breed als bij onze klanten. De vraag hoe we elkaar kunnen (blijven) challengen staat altijd voorop. Onze certificeringen beschouwen wij dan ook niet als eenmalig traject, maar als een continuerend proces. Door focus te houden op de context van de organisatie, veranderingen in de markt en (technologische) ontwikkelingen , worden constant nieuwe drijfveren geïdentificeerd. Groei mee en challenge Meridion!