Over Meridion

Wij beloven onze klanten dat wij alles in het werk stellen te zorgen dat zij zich ongestoord kunnen focussen op groei en verbetering. Dit doen we door op een prettige en pragmatische manier samen te werken aan overzicht, inzicht en control. De instrumenten die we hiervoor gebruiken zijn diensten en apps voor audits, cyber security, riskmanagement en compliancy.

Visie en Missie Meridion

Visie

Certificeringen en compliancy vraagstukken worden vaak gezien als tijdrovende, complexe werkzaamheden. Bij Meridion vinden wij dat compliancy voor iedereen leuker, beter en sneller moet zijn, waarbij de groei en verdere professionalisering van de klant centraal staan.

Missie

Om onze visie te verwezenlijken, verbeteren wij compliancy voortdurend door ons platform frequent te voorzien van innovaties. Door het toepassen van softwarematige oplossingen zijn wij in staat om de droge stof van een norm tot leven te brengen. Door de sterke combinatie van gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit van onze applicaties, stellen wij de klant staat om op effectieve wijze invulling te geven aan de betreffende norm.  

 

cyber security virtual better

Ons verhaal

Paul Willems

Paul Willems

Chief Executive Officer

Gerben den Dunnen

Gerben den Dunnen

Commercial Director

We leven in een wereld waarin online omgevingen ons steeds meer gemak opleveren. ‘The Internet of Things (IoT)’ is overal, van corporate servers tot huishoudelijk apparaat en we zijn overal ‘connected’. Maar bij nieuwe mogelijkheden en gemak komen onherroepelijk ook nieuwe risico’s kijken. Zeer complexe risico’s, omdat alles immers in elkaar grijpt. Informatie is het goud van onze tijd en is daarmee een aantrekkelijk doelwit voor cyber criminelen die deze complexiteit goed weten uit te buiten. 

 

Gelukkig worden er internationaal standaarden als ISO en NEN ontwikkeld om ervoor te zorgen dat organisaties hun data eenduidig op een hoog niveau kunnen beveiligen. En hoewel standaardisering an sich dus heel goed is, wordt compliancy aan deze standaarden vaak gezien als een ‘verplicht nummertje’. Saai, star, onnodig bemoeizuchtig en een juridische verplichting die een lage prioriteit verdient. De achterliggende noodzaak wordt verdreven naar de achtergrond en toegevoegde waarde wordt niet begrepen (of niet goed uitgelegd). 

 

In 2016 troffen Gerben den Dunnen en Paul Willems elkaar en vonden dat dit anders moest. Ze besloten de handen ineen te slaan, met de oprichting van Meridion tot gevolg. 

 

Hun missie: de toegevoegde waarde van compliancy voor een organisatie aan te tonen en te laten zien dat het zelfs leuk kan zijn! Alleen wanneer alle stakeholders werkelijk bewust en betrokken zijn, levert compliancy maximaal rendement en draagt het juist bij aan de groei van een organisatie. 

 

Gerben en Paul waren bij de oprichting al ervaren professionals en bedachten dat ze, naast ervaren medewerkers, als bedrijf vooral ook jong talent moesten aantrekken. ‘Digital natives’ die als geen ander op de hoogte zijn van de ontwikkelingen die elkaar in steeds hoger tempo opvolgen. Gezamenlijke kennis en ervaring werd gevat in gebruikersvriendelijke apps, waarmee nu niet alleen het jonge talent, maar ook de opdrachtgevers zelf in staat zijn om pragmatisch en op een prettige manier te werken aan verbetering.

Het Meridion team

Het Meridion-team heeft ruim twintig jaar ervaring in verschillende branches. De verbinding tussen oude rotten en jonge honden is wat het Meridion team typeert: de dynamiek binnen het team zorgt ervoor dat Meridion adequaat kan anticiperen op veranderingen en toekomstige uitdagingen. We vinden uitdaging in het werken met dynamische, complexe organisaties, zoals zorg- of IT-bedrijven, die te maken krijgen met verschillende normen en compliance. 

 

Meridion staat voor groei, continu verbeteren en is altijd op zoek naar uitdaging. Zowel intern als bij onze klanten. De vraag hoe we elkaar kunnen (blijven) uitdagen staat altijd voorop. Onze certificeringen beschouwen wij dan ook niet als eenmalig traject, maar als een continuerend proces. Door focus te houden op de context van de organisatie, veranderingen in de markt en (technologische) ontwikkelingen, worden constant nieuwe drijfveren geïdentificeerd. Groei mee en daag Meridion uit! 

Collega's aan het woord

De Meridion Methode

Meridion begeleidt organisaties in verschillende branches bij compliance en certificeringen. We helpen organisaties om hun processen en datastromen in kaart te brengen. Ook voeren we verbeteringen door, tonen we de kwaliteit en veiligheid van producten en diensten aan en wijzen we bedrijven op de risico’s en voorwaarden voor compliance. Met de Meridion-methode doen we dit gestructureerd, eenvoudig en daardoor voordelig. 

We hebben een methodiek ontwikkeld op basis van drie belangrijke onderwerpen: certificering, audits en compliance. Hierbij gebruiken we verschillende apps die het proces professionaliseren en vereenvoudigen. Dit zorgt ervoor dat compliance en certificeringen efficiënt en effectief kunnen worden geïmplementeerd, onderhouden en geborgd. 

 

Meridion-methode