Meridion en PiWi Consultancy bundelen krachten

Meridion Information Security en PiWi Consultancy bundelen krachten

PiWi Consultancy B.V. heeft al vele jaren expertise op het gebied van audits, gap-analyses en het optreden als coach of projectleider. Wij zijn dan ook verheugd dat PiWi Consultancy BV met ingang van dit jaar onderdeel uitmaakt van Meridion.

Vanaf heden werkt PiWi Consultancy BV onder de naam van Meridion Information Security BV. Paul Willems (RE Auditor) treedt toe tot de directie van Meridion in de rol van COO.

''Deze stap past uitstekend in de strategie van Meridion om onze dienstverlening uit te breiden en te blijven vernieuwen. Het Meridion Compliance Center speelt daarin een centrale rol. Het systeem is dé methode om een norm inzichtelijk te maken, te laten leven en te borgen.''

Gerben den Dunnen (Oprichter & CEO Meridion)
Gerben den Dunnen
Paul Willems

“We werken al langere tijd nauw samen vanuit onze gedeelde visie om diverse normen en wetgevingen zoals ISO 27001, NEN 7510 en de AVG bij klanten te borgen in hun informatie-beveiligingsbeleid. Graag lever ik mijn bijdrage aan de constante vernieuwing en succesratio’s van Meridion”

Paul Willems (Toetredend COO Meridion)

Over Meridion

Meridion vertaalt certificerings- en compliance-eisen naar de praktijk en andersom. Wij adviseren en helpen u bij het opstellen van een strategie die voldoet aan de eisen van de norm en aansluit bij de werkwijze van uw organisatie.

Meridion biedt effectieve tools die u helpen uw certificerings- en compliancenormen te testen en te borgen. We bieden u een gebruiksvriendelijk managementsysteem met een rijk aanbod van tools, ondersteunende instructies en games.

We bieden praktijkgerichte trainingen die u en uw medewerkers helpen bij de borging en het beheer van diverse normen en standaarden. Denk hierbij aan trainingen op het gebied van privacy, informatiebeveiliging, risicomanagement, bedrijfscontinuïteit, kwaliteit of milieu.

Met onze aanpak minimaliseren wij de druk van een audit op uw organisatie. We houden rekening met uw processen om verloren productiviteit te voorkomen. Daarnaast vermijden we dubbel werk door waar mogelijk en relevant verschillende normen in één audit te combineren.