Onze software
ISMS ISO27001-NEN7510

Het Meridion Information Security Management System (ISMS)

 

Wat is een management systeem?

Een managementsysteem is een belangrijk raamwerk voor de continuïteit van een organisatie. Het bevat al het noodzakelijke beleid, processen, richtlijnen en slimme tools. Hiermee geeft het alle antwoorden zodat u zelfstandig normen kan implementeren. Uiteraard kan Meridion indien gewenst hierin begeleiden en/of ondersteunen.

Meridion gelooft dat door effectief gebruik te maken van een ISMS het behalen van certificeringen vele malen overzichtelijker en eenvoudiger is.

Het Meridion – ISMS

Meridion heeft in zijn managementsysteem de High Level Structure van normen (een ingewikkeld, vaak uitgebreid document dat de normen uiteenzet) vertaald naar een eigen methodiek. Daarin stelt het concrete vragen over de bedrijfsvoering die stapsgewijs leiden naar concrete deliverables en triggers voor acties in het certificeringsproces. Die deliverables worden gebruikt om – waar nodig – het proces verder aan te passen aan de cultuur van de klant.

Ook de controls, die bestaan uit een reeks technische maatregelen die een bedrijf moet treffen om de technische eisen te kunnen borgen binnen het systeem, zijn door Meridion vertaald naar bruikbare actiepunten en vragen. Bij elkaar zorgt dit voor een voorspelbaar en transparant proces; het resultaat van de Meridion-methode.

Met behulp van het Meridion – ISMS borgt u snel en eenvoudig normen en wetgevingen op het gebied van milieu, kwaliteit en informatieveiligheid.

Door pragmatisch naar verschillende normen te kijken, heeft Meridion een ISMS gebouwd dat zorgt voor:

  • Structuur
  • Bewezen templates en tools
  • Overzicht over de te nemen stappen
  • Verbinding tussen wettelijke normenkaders (bv AVG & ISO27001)

 

Meridion begeleidt u op de manier die bij uw organisatie past tot en met de uiteindelijke certificering die wij durven te garanderen.