Share on email
Share on facebook
Share on linkedin

GDPR gamification voor zorgorganisaties

GDPR Gamification: een actieve leermethode voor het in control zijn over uw patiëntgegevens.

Een scenario uit de GDPR-Challenge game specifiek voor zorgorganisaties. ©Meridion

Op 6 mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR), ook wel Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Deze verordening is de grootste verandering binnen de dataprivacy wetgeving van de afgelopen 20 jaar. Ook het gebruik van gezondheidsgegevens voor zorginstellingen is door deze wetswijziging veranderd.

Binnen de zorg is het cruciaal om mee te gaan met de digitale transformatie in de nieuwe wereld. Zorginstellingen staan voor de uitdaging om gebruikersgemak te verhogen, cliëntendata en systemen optimaal te beveiligen en wensen zich daarnaast voor te kunnen bereiden op veranderingen in de toekomst. Om snel en dynamisch in te spelen op de behoefte van cliënten en eindgebruikers is het van belang om de tevredenheid vanuit verschillende perspectieven in de organisatie te optimaliseren.

Gamification is dé oplossing voor zorginstellingen om deze tevredenheid te optimaliseren. Hoe ga je als zorginstelling bijvoorbeeld om met persoonsgegevens in de vorm van elektronische patiëntendossiers; misschien wel het belangrijkste bezit van zorginstellingen! Het veilig verwerken van gezondheidsgegevens is essentieel en er gaat een strikt proces aan vooraf.

Hoe datalekken veroorzaakt worden

Gezondheidsgegevens zijn van cruciaal belang voor het kunnen bieden van zorg. Voor hackers zijn deze gezondheidsgegevens een aantrekkelijk doelwit. Zorgorganisaties hebben het afgelopen jaar al veel stappen ondernomen om gezondheidsgegevens veilig in beheer te houden. Echter wordt 65% van de datalekken veroorzaakt door menselijk handelen. Hierdoor is het van groot belang dat alle medewerkers, die toegang hebben tot deze persoonsgegevens, precies weten hoe zij moeten handelen in alle mogelijke scenario’s die daadwerkelijk kunnen voorkomen om datalekken te voorkomen.

De oplossing voor AVG-bewustzijn in uw organisatie

Meridion heeft in samenwerking met Onepoint en Trixir de GDPR-challenge game uitgebracht. Deze game traint uw personeel op een actieve wijze om op de hoogte te zijn van alle ‘ins en outs’ rondom de AVG. Specifiek gericht op zorg gericht leren alle medewerkers hoe zij op een veilige manier omgaan met gezondheidsgegevens van patiënten. De oneindige features zorgen ervoor dat medewerkers deze game spelen op het moment dat het hun uit komt en wordt de game aangepast naar de omgeving waarin zij zich herkennen.

Meerwaarde van serious games

Met serious games, ook wel gamification, houden we de aandacht van mensen vast en de staat van herinnering om leren te bevorderen. De medewerkers staan centraal en worden betrokken om effectief kennis op te slaan. Onze games zijn gericht op de emotionele drijfveren van de mens waardoor spelers op een actieve wijze leren en tot wel 90% meer onthouden dan traditionele manieren van leren.

 

Deze games bevatten onder andere elementen, zoals: beloning, competitie, storytelling en verrassingselementen. Hierdoor worden spelers onderdeel van het spel en zullen zij gemotiveerd zijn om de training af te maken. Uit onderzoek is gebleken dat het percentage van afronding van de game met ruim 300% steeg in vergelijking met andere vormen van training.

De GDPR-Challenge

Onze game, opgebouwd in verschillende levels, zorgt ervoor dat medewerkers actief betrokken zijn en weten welke stappen zij moeten ondernemen omtrent gezondheidsgegevens van patiënten. Medewerkers ervaren tijdens het spelen van de game een realistische werkplek en spelen met zelfgekozen avatars. Zij worden uitgedaagd om na te denken over de keuze die zij maken bij de AVG-kwesties die tijdens de game worden behandeld. Welke persoonlijke data mag opgeslagen worden, hoe zit het met het uitwisselen van persoonsgegevens aan derde partijen, hoe wordt hier op de juiste wijze toestemming voor gevraagd én hoe zit het met de rechten van betrokkenen?

 

Spelers behalen punten en beloningen voor juist gekozen antwoorden en krijgen feedback over een goed of fout gekozen antwoord. Na het spelen van de game zijn je medewerkers 100% AVG Proof. Alle onderwerpen komen aan bod en daarnaast wordt de game continu bijgewerkt en geüpdatet door onze experts.

Welke onderwerpen kunt u verwachten?

  • Het beleid rondom AVG
  • Privacy statement
  • De functie van een Data Protection Officer (DPO)
  • DPIA: Data Privacy Impact Assessment
  • Rechten van betrokkenen
  • AVG processen
  • Toestemming
  • Datalekken