VIPP audits

Werkzaam in de zorg en uw informatie gestandaardiseerd en veilig uitwisselen met patiënten? VIPP stelt zorginstellingen in staat om patiënten digitale toegang te verlenen tot hun medische gegevens, waardoor patiënten toegang hebben tot de juiste en volledige informatie. Meridion kan u ondersteunen door u te helpen bij de implementatie, een self-assessment en de benodigde audits.

‘’De VIPP is het versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional’’

De VIPP

De patiënt wordt steeds meer een partner voor de zorgprofessional. Met de verschillende VIPP trajecten wordt er gezorgd dat er verschillende standaarden worden geïmplementeerd, waardoor het mogelijk is om op een gestructureerde en gestandaardiseerde manier gegevens uit te wisselen. Patiënten hebben sneller toegang tot hun eigen medische gegevens door middel van een portaal of Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO).

De overheid heeft voor de verschillende VIPP trajecten subsidie beschikbaar gesteld. Aan deze subsidie zit een resultaatsverplichting. Om aan de normen te voldoen moet er een audit rapport zijn van een RE-auditor waaruit blijkt dat uw zorginstelling voldoet aan de eisen die gesteld zijn in de norm.

VIPP zorginstellingen

Onderdeel van de verschillende VIPP trajecten is dat u als zorgorganisatie aantoonbaar moet maken dat uw organisatie voldoet aan de gedefiniëerde vereisten. U moet hiervoor een onafhankelijke Register EDP-auditor [RE] een toets laten uitvoeren. Meridion kan dat voor uw organisatie verzorgen en uitvoeren. Heeft u inhoudelijke vragen over één of meerder VIPP modules, ook daarbij kunnen wij u ondersteunen en samen met u, voor u de beste oplossing uitwerken en implementeren.

VIPP leverancier EPD/ECD/EVC

Als leverancier van een EPD, ECD of EVS wilt u natuurlijk dat uw klanten ondersteunen daar waar dat kan. Met een TPM verklaring (Third Party Memorandum) kunt u aantonen dat uw software voor één of meerdere VIPP modules voldoet aan de door de overheid gestelde norm. Meridion kan dit samen met u uitvoeren en verzorgen.

Hoe wij u kunnen helpen

Meridion kan uw organisatie helpen om te (blijven) voldoen aan alle verschillende onderdelen uit het bovenstaande overzicht, zodat uw organisatie klaar is voor de VIPP audits. Wij voeren deze audits uit op een manier die bij uw organisatie, processen en diensten past.

Meridion beschikt over de juiste kennis en ervaring om samen met u het traject tot een succesvol einde te brengen en u daar waar nodig te ondersteunen.

Afhankelijkheden

DigiD: DigiD is het enige geaccepteerde authenticatiemiddel om toegang te krijgen tot een patiëntenportaal.

MedMij: In een aantal VIPP modules is het afsprakenstelsel van MedMij een onderdeel van de norm.